Repetitielocatie

Onze repetities houden wij iedere maandagavond van 20.00 tot 22.30 uur.

Met een koffiepauze en een nazit.  In een gezellige sfeer zingen wij en trachten steeds de

kwaliteit van ons koor en van het repertoire te verbeteren.

Komt U gerust eens langs om te luisteren. Als u zich per E-mail aanmeldt zal de

introductiecommissie u ontvangen en kennis laten maken met ons koor.

Het adres is: Diamanthorst 183,  2592 GD , ’'s-Gravenhage (Mariahoeve)

E-Mail: diehaghesanghers@hotmail.nl

flogo_rgb_hex-brc-site-250.png

Het secretariaat van de ”Die Haghe Sanghers”

Statenlaan 100a  2582 GT Den Haag.  K.v.K. 's-Gravenhage: V40408562

E-Mail:   diehaghesanghers@hotmail.nl        ING bank NL04INGB0000177070