Statuten en Huishoudelijk reglement

Daar de bestanden te groot zijn voor de website kunt U ze hier downloaden

Het secretariaat van de ”Die Haghe Sanghers”

Statenlaan 100a  2582 GT Den Haag. 

E-Mail:   diehaghesanghers@hotmail.nl        Bank ING NL04INGB0000177070