Boottocht met de "ooievaart"

Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van het koor was er een rondvaart met de
Ooievaart door de Haagse grachten georganiseerd met aansluitend 
een likeurproeverij bij van Kleef aan de Lange Beestenmarkt.