Nieuwjaarsreceptie 2020

Het was een gezellige nieuwjaarsreceptie met 3 jubilarissen:

Ton Antonissen, Joop Mooij en Johan van den Ende

Allen 25 Jaar Lid van D.H.S.

en de installatie van een nieuw lid : John v Kempen

Het secretariaat van de ”Die Haghe Sanghers”

Statenlaan 100a  2582 GT Den Haag. 

E-Mail:   diehaghesanghers@hotmail.nl        Bank ING NL04INGB0000177070