Nieuwjaarsreceptie 2019

Dit jaar was Will Hoogstra 40 jaar lid van ons koor.
De voorzitter van het k.n.z.v. overhandigde hem een oorkonde en speld.
Ook nam Ton van der Kleij het penningmeesterschap over van Mario Siebers.