top of page

Kroniek 2007 - 2014

2007

Het jaar werd begonnen met in januari wederom een uitnodiging van de gemeente Den Haag om een naturalisatiedag op te luisteren. In dezelfde maand werd een muzikale bijdrage geleverd t.g.v. 200 jaar predikaat “ KONINKLIJK “ bij de stichting “Koninklijk Verbonden”. In april vond op Palmzondag het passieconcert in de Antonius Abt plaats en in de maand mei het jubileum van het 50 jarig bestaan van de Goede Herderkerk en tevens het 50 jarige jubileum van onze repetitor, koordirigent en organist Jos Siebers.

Ook in september was er voor ons weer een gemeentelijke naturalisatiedag.In oktober zijn wij gestart aan een cyclus van een zestal concerten onder het motto “Die Haghe Sanghers komen naar u toe “ georganiseerd ter gelegenheid van ons 90 jarig bestaan. Een zestal uitstekende concerten georganiseerd in de regio t.w. Poeldijk, Voorburg, Wassenaar en Den Haag. Ons feitelijke jubileumconcert vond plaats in de Sint-Agneskerk in Den Haag, gevolgd door een gezellig diner voor de zangers en hun partners.

In december ten slotte kwamen we nog eens tweemaal in actie. We traden samen met twee kerkkoren op tijdens het kerstconcert in de Goede Herder in Voorburg en twee dagen daarna sloten we het jaar af met een vroege aubade voor de huisdeur van onze vertrekkende burgemeester van Den Haag en erevoorzitter van ons koor.

2008

Met optredens in Wassenaar (Dorpskerk), Voorburg (Goede Herder), Den Haag (Parnassia), Wassenaar (Duinstede), Voorburg (De Gulle Bottelier), Wassenaar (Park de Pauw), Den Haag (Uitmarkt) en Leiderdorp (Monuta) zijn we dit jaar weer heel actief geweest

Het passieconcert werd gegeven in de Sint Agnes Kerk in Den Haag. Later bleek dit optreden het laatste concert te zijn onder leiding van onze dirigent René Verhoeff. Die Haghe Sanghers heeft onder zijn bezielende leiding veel hoogtepunten gekend. In juni nam René Verhoeff na 38 jaar afscheid van zijn koor.

Na zeven proefrepetities met evenzoveel solliciterende dirigenten werd bijna unaniem door het bestuur en de leden Charles van der Veeke gekozen als onze nieuwe dirigent. Charles van der Veeke is op 7 juli aangetreden als nieuwe directeur en artistiek leider van Die Haghe Sanghers.

Op het ‘Uit’ Festival in Den Haag hebben wij onder leiding van Charles van der Veeke zowel een optreden verzorgd op het Lange Voorhout alsook, door de regen gedwongen, in het centrale middengedeelte van de Passage. Een klein koor maar toch met een enthousiasme dat DHS waardig is.

Het najaarsconcert werd door de dirigentenwisseling verplaatst naar het voorjaar van 2009.

2009

Op maandag 5 januari werd de nieuwjaarsreceptie gehouden. Drie leden t.w. Jan Vogel (50 jaar zanger Rotte’s MK en DHS), Peter Wieffering en Peter Bennink (25 jaar DHS) werden gehuldigd.

25 april werd ons voorjaarconcert gehouden in de Doopsgezinde Kerk aan de Paleisstraat in Den Haag. Voor een volle kerk gingen: “Die Haghe Sanghers 15 keer door de geluidsbarrière”. Dit was voor onze nieuwe dirigent Charles van der Veeke zijn eerste grote concert met het koor.

Daarna hebben wij ons geworpen op het oratorium werk van Franz Liszt:  “Die Legende von der heiligen Elisabeth”. Dit werk werd samen met de COV Scheveningen onder leiding van haar dirigent Jos Vranken jr. uitgevoerd in de Grote kerk te Den Haag. Samen met de Kinderkooracademie Nederland, het Promenade Orkest en verschillende solisten hebben we op 14 november een geweldige uitvoering neergezet.

 

Op 22 november werd een herdenkingsdienst gehouden voor onze preses honoris Jean Kierkels in de Elandstraatkerk. Jean (Sjeng) was tot zijn dood op 11 november lid van ons koor en heeft geweldig veel voor Die Haghe Sanghers betekend. Hij was 56 jaar lid van ons koor waarvan 30 jaar voorzitter.Op 15 december was ons laatste optreden in het Atrium van het Stadhuis t.g.v. de viering van de landelijke naturalisatiedag. Er werden daar een aantal Nederlandse liederen uitgevoerd.

 

2010

In het nieuwe jaar mochten wij ons op 7 februari laten horen, op uitnodiging van de Reunievereniging Badger, in de Onze Lieve Vrouwekerk te Delft. Dit was een heel gezellige bijeenkomst waar naast ons optreden prachtige instrumentale muziek ten gehore werd gebracht door conservatorium studenten.

Ons voorjaarsconcert werd gegeven op 29 mei in de Antonius Abt kerk in Scheveningen met de pakkende titel “Amor, Bachus en Clerus”. De kerk was helaas verre van vol waardoor wij weinig geïnspireerd waren en het concert niet uit de verf kwam.

We kregen een uitnodiging om in december te komen zingen in Gouda in het kader van Gouda bij Kaarslicht (Kaarsjesavond). Daarom werd enthousiast gerepeteerd en dat samen met een grote groep zangers van het Kerkkoor Sint Maarten te Voorburg van Jos Siebers aan een repertoire van prachtige kerstliederen. Zo werd op 10 december een benefietconcert gegeven in de Oude Kerk te Voorburg ten bate van het Rode Kruis en wel samen met het kerkkoor. Voerden wij onze eigen werken uit voor de pauze, na de pauze hebben we, samen met het kerkkoor Sint Maarten, het kerstprogramma voor Gouda uitgevoerd (dit als een goede try-out). Dan volgde op dinsdag 14 december in Gouda in een zeer volle Sint-Janskerk een prachtig kerstconcert.

De maand december werd afgesloten op 18 december bij de oudste sociëteit van Den Haag in het gebouw van de Sociëteit de Vereeniging in de Kazernestraat in Den Haag. Daar brachten wij tijdens het kerstdiner kerstliederen ten gehore.

2011

Begin januari hebben we ons nieuwe repetitielokaal: het Diamant Theater, gelegen in het vmbo Diamant College in Mariahoeve, Den Haag, in gebruik genomen.

Maar net bekomen van de overgang naar de nieuwe repetitieruimte konden wij onze medewerking verlenen aan een lunchconcert in het Nutshuis onder de titel Culturalis Koorsandwich.

Als een vaste gebruiker van de faciliteiten van het Diamant College en het Diamant Theater

werd ons gevraagd ons best beentje voor te zetten en dat al reeds in maart. In die maand voerden we een goed muzikaal programma uit voor een overvolle zaal. Jammer was dat de akoestiek slecht was (en ook de verlichtingen). We hebben dit maar afgedaan als kinderziekten die moeten worden aangepakt.

In de maand april gingen wij op koorreis naar Canterbury in Engeland waar wij ons lieten horen met het zingen van the Mount of three Lights in de St. John’s Methodist Church  in Whitstable. Alhoewel ons koor groter zou moeten zijn, genoten onze gasten van een prachtige uitvoering met Frans Huijts als solist en Aat de Kort als organist.  Ons tweede concert was in de Salvation Army Hall in  Canterbury  in samenwerking met het Canterbury Girls’ Chamber Choir en het Canterbury Ladies Choir. Er was ook ruimte voor een paar toeristische bezoeken en de nodige ontspanning.

Veel tijd werd dit jaar besteed aan de voorbereiding van en het opnemen van een CD en DVD van koormuziek uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw.

2012

Op de drempel naar 2012 is Werner Vuijk overleden. Hij heeft met veel toewijding decennia lang de verantwoordelijkheid gedragen voor het archief en ook de kroniek waarvoor we hem zeer dankbaar zijn.

Wij hebben begin Januari op passende - muzikale -  wijze van Werner afscheid genomen tijdens een indrukwekkende afscheidsbijeenkomst.

20 februari werd de laatste opname gemaakt voor onze nieuwe CD,  Die Haghe Sanghers goes 60’s-70’s.  

11 Maart hadden wij een substantieel aandeel in het Badgerconcert in het Camuztheater.                 

31 Maart deden wij mee aan het lunchconcert in het Nutshuis bij Culturalis.                                           

13 April hadden wij ons eigen concert Diamant Classics in het Diamanttheater met een gastoptreden van het Engelse Dameskoor “Canterbury Ladies’Choir”, dat speciaal daarvoor naar Nederland was gekomen      14 April volgde het lenteconcert ter gelegenheid van onze nieuwe CD met daarin ook een optreden van Jeffry Bonnet met het Trio Jan Hillebrand.                                                                                             6 Oktober was er nog een kort optreden tijdens het “Together Now Festival” in de Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater.

Met ingang van 23 januari werd ons predicaat koninklijk voor een termijn van 25 jaar verlengd. Ondanks het gekrompen ledental toch een productief jaar.

2013

We begonnen dit jaar met een geslaagde nieuwjaarsreceptie met een optreden van”Wil and her Royal Singers” Een aantal zangers met begeleiding op accordeon van Wil Wieffering.   

10 Maart ons Passieconcert in de Thomaskerk werd druk bezocht en hoog gewaardeerd.  

12 Mei hadden wij een zeer geslaagd optreden in de dorpskerk te Wassenaar t.g.v. het 50 jarig huwelijk van de heer en mevrouw Zuurmond - de Boer in een volle kerk. Een geplande Spaanse avond ging niet door en ook de bijdrage aan het “Houtebeen” project vond helaas geen doorgang. Wel hebben wij veel tijd gestoken in de deelname aan het Requiem van Verdi op 30 november in de Agneskerk, een groots optreden met orkest en solisten o.l.v. Koen Ruivenkamp. Helaas heeft dit jaar het koor weer een aantal leden zien vertrekken en  heeft

Jos Siebers om gezondheidsredenen zijn functie als repetitor moeten opgeven en zal ook hij niet meer meezingen. Wegens het opdrogen van subsidiestromen en het kleinere ledental vermindert onze financiële armslag.

2014

Ons jaar begon met een bijzondere nieuwjaarsreceptie de heren koorleden gingen voor hun dames koken dit o.l.v. het ervaren Resto van Harte team. E.a. werd muzikaal begeleid door Kees Balm eerst op accordeon later op keyboard met zang, een geslaagde gezellige start. In het voorjaar kregen wij onverwacht het bericht dat Prinses Beatrix niet langer onze beschermvrouwe zal zijn. Van overname door Koning Willem Alexander wordt niet gesproken. Verder veel onrust over de samenwerking tussen koor en dirigent, het geplande concert “ Liefde is….” vond geen doorgang. Uiteindelijk hebben we op een ingelaste ledenvergadering op 15 september besloten de relatie met Charles van der Veeke te beëindigen. Ondertussen hadden wij, Martin van der Brugge bereid gevonden als interim dirigent de artistieke leiding van ons koor over te nemen. Onder zijn leiding hebben wij op 21 december toch nog een concert kunnen geven in de Bergkerk. Dit concert was zeer druk bezocht en zonder meer geslaagd te noemen, mede door het optreden van de zangeres Kaiyi Min.  Een aantal oud leden zegde na dit concert toe terug te zullen komen bij ons koor. Wij hebben ook nog op 29 november een promotiestand gehad op de Ooievaarsbeurs waar veel belangstelling voor bestond. Alles bij elkaar een roerig jaar maar mede dankzij de ontwikkelingen en plannen voor 2015 zien wij de volgende jaren met vertrouwen te gemoed.    

 

 

bottom of page