top of page

Kroniek 2000 - 2006

2000  

Na op 28 januari afscheid, wegens zijn overlijden, te hebben genomen van onze oud-voorzitter en ere-lid Frans Schols zijn wij begin maart verhuisd naar een tijdelijk ander repetitielokaal. Onze huidige ruimte werd verbouwd en aangepast.In de loop van het jaar hebben wij in een drietal sessies opname gemaakt voor onze nieuwste CD ” Global Rhythm ” die eind van het jaar is uitgebracht.Op 15 augustus hebben wij meegewerkt bij de herdenking van de capitulatie van Japan in het voormalig Ned. Indië. Zowel H.M. Kon. Beatrix als ook leden van het kabinet waren aanwezig.Ons najaarsconcert was ditmaal georganiseerd in de Agneskerk aan de Beeklaan zodat wij ons een keer in een ander gedeelte van de stad hebben laten horen. De uitvoering vond plaats ‘s middags zodat velen de mogelijkheid hadden om ons concert te bezoeken.Besloten is om ons tijdelijk repetitielokaal naar een definitieve status te verheffen. Dat is dus de Ontmoetingskerk in Loosduinen (gem. ‘s-Gravenhage.)

Door contacten van één onzer leden konden wij in de maand december vijf avonden een kerstdiner opluisteren met kerstzang bij het Mondriaan College afd. Horeca en Toerisme. Tussendoor hebben wij ons laten horen bij het lustrum van de levende Haagse Kerststal in het Atrium.

20 december hebben wij op uitnodiging van Rabo Delflanden een kerstconcert gegeven in de Aula van de Technische Universiteit in Delft.

Op 30 december is het jaar afgesloten met een silvester-concert in de Opstandingskerk.

 

2001 

Ter promotie van ons koor hebben wij dit jaar naast onze reguliere concerten diverse extra optredens verzorgd.

Op 2 februari in kasteel Oud-Wassenaar, 20 mei t.g.v. van een 40-jarig huwelijk, 29 juni het Haagse Grachtenfestival en 6 september als afsluiting van de Culturele week in Voorburg. In ieder geval hebben wij er, bij ons optreden van zowel 2 februari als ook 6 september, een tweetal enthousiaste leden voor D.H.S. aan overgehouden.

Onze eigen concerten waren: 1 april een Passie-concert in Leidschendam, 8 juli inloopconcert in de Hooglandse kerk te Leiden en 2 september in de H.Sacramentskerk aan de Sportlaan t.g.v. hun 75-jarig bestaan.

Was het weer op 7 juli tijdens het buitenoptreden bij de Lakenfeesten een spelbreker, zodat wij halfweg moesten ophouden, dan was het enkele weken later een tropische hitte op 15 augustus bij onze medewerking aan de herdenking bij hetIndischmonument.

 

2002 

Het jaar begon feestelijk op 2 februari met ‘Koninklijke Klanken ‘ ter gelegenheid van het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander en Maxima.

Ter gelegenheid van het 150 jaar bestaan van de KNZV in 2003 werd er een koren-concours gehouden waar wij op 9 maart in Waddinxveen aan één van de gewestelijke voorrondes hebben deelgenomen.

Verder hebben wij nog uitvoeringen verzorgd in Leidschendam (17 maart), Wassenaar (24 maart), Elandstraatkerk ( 29 maart en 16 juni), Grachtenfestival Den Haag (5 juli) en in Noorwijk (23 november) en met een Dies Familiaris ons 17e Lustrumjaar.

Ons eigen najaarsconcert op 6 oktober in de Grote Kerk en Kerstconcerten op 13 december in de Elandstraatkerk en 22 december in de Goede Herder te Voorburg.

 

2003 

Hebben wij een Passieconcert gegeven in de Petrus & Pauluskerk in Leidschendam en hebben ons verder laten horen bij Opti-Flor, Indisch Monument en in de Rai te Amsterdam.

Op 11 september togen wij opgewekt naar de halve finales van het KNZV-concours. De finale bleek niet voor ons te zijn weggelegd. Toch konden wij ons laten horen op het feestelijke slotconcert in de Hanzehal in aanwezigheid van onze Beschermvrouwe, H.M. Koninging Beatrix.

22 november hebben wij ons najaarsconcert gehouden met o.a. nieuw populair repertoire en met medewerking van het Roemeens kwartet Nicu Turcitu.

 

2004  

Wij begonnen het jaar met een Passieconcert in Leidschendam. Verder waren wij op uitnodiging in Noordwijk, bij de Duitse Ambassade en in Velp. Zelf hebben wij een optreden verzorgd in de omgeving van ons repetitielokaal om nieuwe leden te trekken.In Naarden hebben wij meegewerkt in een concert voor het Ned.Diabetes fonds en het jaar afgesloten met ons gebruikelijk najaarsconcert in het Kon. Conservatorium te Den Haag.

2005 In maart hebben wij ontvangst verzorgd van een drietal koren van Cantate Amsterdam. En na het passieconcert was er een muzikale huldiging i.v.m. het 25 jarig regeringsjubileum voor onze beschermvrouwe. Traditioneel hebben wij ons laten horen op het Haagse Uitfestival, waardoor wij werden uitgenodigd voor een viering van Heritage Day bij de Zuid-Afrikaanse Ambassade.

In de maand oktober hebben wij in het kader van Cantate Barcelona een vijfdaagse reis gemaakt naar Catalonië. En direct daarna ons Najaarsconcert maar ditmaal in de Remonstranse kerk aan de Paleisstraat met hetzelfde repertoire als onze Spaanse koorreis.

 

2006 

Begin februari zijn wij op uitnodiging van Meesters in Management in Delft geweest voor medewerking aan hun nieuwjaarsfeest.

Een maand later hebben wij voor de tweede maal in het kader van Cantate Amsterdam een drietal koren ontvangen voor een vriendschapsconcert.Inmiddels hebben wij op 9 april ons zesde passieconcert gegeven op Palmzondag in de H.H. Petrus & Pauluskerk te Leidschendam.

Maar het jaar had meer. Zo hadden wij een lunchconcert in de Christus Triumfator kerk en daarna de opening van het gebouw van Provast, waar wij o.a. een van nieuwe tekst voorzien lied hebben gezongen ‘Meddens Mode’.

De 24ste augustus is uitgeroepen tot de nationale integratiedag deze werd zowel door H.M. de Koningin als ook door de betreffende Minister bijgewoond.

Kort daarop was de Haagse Uitmarkt met een optreden in de Grote Kerk en ‘s avond onze medewerking bij Dichters in de Bomen. Maar nog waren wij er niet, de laatste maanden  waren er wederom de stedelijk intergratiedag in het Atrium en twee dagen later voor het eerst een mannenkoor met begeleiding van een theaterorgel. Een heel apart gebeuren. Terwijl wij ons najaarsconcert weer in de Doopsgezinde kerk in de Paleisstraat brachten.

Op 1 december waren wij weer uitgenodigd om de gemeentelijk integratiedag op te luisteren en de 16 december was een klein koor aanwezig om het kerstgebeuren bij de verstandelijk gehandicapten enig gepaste fleur te geven. De volgende dag was ons laatste optreden van dit jaar bij het Kerst- en Lichtfeest in de Houtzagerij waar een keur van diverse artiesten vol van klank en kleur passeerden. Wij hebben daar op gepaste wijze onze eigen kerstgezangen neer mogen zetten.

bottom of page