Kroniek 1917 - 1957

1918   Grootse huldiging van Koningin Wilhelmina op het Haagse Malieveld.

            Het DHS  bestuur wordt ​door Hare Majesteit ontvangen

1920   Hare Majesteit de Koningin aanvaardt op 16 oktober het

            beschermvrouwschap.

1921   Dirigent Frans Haring neemt ontslag, Louis Walther Boer wordt de nieuwe

            dirigent.

            DHS krijgt op 26 juli een eigen vaandel.  Medewerking bij de uitvoering van

           de negende symfonie van Beethoven door het Residentie Orkest, onder

            leiding van dr P. van  Anrooy.

1924   Louis Walther Boer bedankt als dirigent, hij wordt opgevolgd door Hubert

           Cuypers.

1927   Tienjarig jubileum DHS met feestconcert onder leiding van de dirigenten

           Frans Haring, Louis Walther Boer en Hubert Cuypers, met medewerking van

           het Residentie Orkest. DHS wordt lid van het Koninklijk Nederlands Zangers

           Verbond.

1928   Dirigent Hubert Cuypers legt de dirigeerstok neer. Zijn plaats wordt tijdelijk

           overgenomen door Louis van Tulder. Louis Walther Boer wordt opnieuw

           dirigent van DHS. Optreden tijdens de opening van de IX Olypiade in

            Amsterdam.

1931   Jos Vranken Sr. neemt de dirigeerstok over van Louis Walther Boer.

            Mr. J.A. Philipse wordt voorzitter van het koor.

            Enkele dagen later wordt Jhr. Mr. Dr. L.H.M. Bosch Ridder van rosenthal

            benoemd tot Ere-voorzitter.

1932   Mr. Philipse bedankt als voorzitter. W.K. Poules wordt opnieuw voorzitter.

1934   Baron van Lynden wordt benoemd tot buitengewoon bestuurslid met           

           adviserende stem.

1935   Concertreis naar Engeland met bezoek aan Londen, boottocht naar

           Hampton Court en concert voor de BBC.

            Mr. Frank Beresford (secretaris van de Anglo-Batavia Sociëteit te London)

           wordt benoemd tot Ere-lid.

            Gedachtenisconcert in de Kloosterkerk bij het overlijden van Koningin Astrid.

1936   Oud bestuurslid, Jos van Bommel, wordt benoemd tot Ere-lid.

            Choros No. 3 (Pica Poa) van Hector Villa-Lobos wordt in Nederlandse

            premiere gebracht.

            Fritz Küllman wordt benoemd tot Ere-lid.

1939   Paul Hindemith dirigeert DHS in de Kuhrzaal in Scheveningen.

            Oud bestuurslid, L. Stokla wordt benoemnd tot lid van verdienste.

1940   Concert ten bate van de zwaar gebombardeerde stad Rotterdam door DHS

            en Rotte’s Mannenkoor onder leiding van Jos Vranken Sr.

1941   H. Cuypers wordt benoemd tot Ere-lid.

1942   DHS duikt onder en gaat verder als ‘koor II’ met uitvoeringen in de RK kerk

           aan de Elandstraat.

            Buitengewoon bestuurslid Baron van Lynden duikt onder bij voorzitter

           Willem Poulus.

1945  Op bevrijdingsdag (5 mei) treedt het koor op een tiental plaatsen in Den

           Haag op met vaderlandse liederen. Op 17 mei vindt in de Grote Kerk het

           ‘Uur van wijding en dank’ plaats met onder andere Jo Vincent en Jan

           Danckaarts.

1946  Herdenkingsavond van de slag in de Javazee. Dit concert in de Haagse

           Willemskerk wordt via de radio uitgezonden.

           Op 20 maart kent   Hare Majesteit de Koningin het predikaat ‘Koninklijk’ toe

           aan het koor. Baronesse van Lynden – de Clercq wordt benoemd tot ere-lid.

1947   Voorzitter Willem Poulus overlijdt tijdens een repetitie. Hij was vanaf de

           oprichting van DHS tot zijn overlijden voorzitter van het koor.

            Mr. S.J.R. de Monchy, Jhr. D.G. de Graaf, Mr. Schölvinck en mevrouw

            Borderwijk-Roepman worden benoemd tot ere-lid,

            terwijl mr. W.A. Visser ere-voorzitter wordt.

1948   Zanghulde voor Paleis Noordeinde bij de intocht van de nieuwe Koningin

            Juliana. Dhr. Keijzer wordt benoemd tot lid van verdienste.

1950   De heren J. Smit, J. receveur en J. Scheepers worden benoemd tot ere-lid.

            Het betreft hier bestuursleden van respectievelijk St.Cecilia en Venlona.

1951   Première van de Polni Mse (Veldmis) van Bohuslav Martinu in gebouw K&W.

            Henk van Rooy en Johan Scherft worden benoemd tot lid van verdienste.

1952   Mevrouw C. Poulus – echtgenote van de oud-voorzitter – wordt benoemd

            tot ere-lid.

1953  Componist Bohuslav Martinu is aanwezig tijdens één van de repetities.

           Dhr. Honig, voorziter van Rottes Mannenkoor, wordt benoemd tot ere-lid.

1954   Oud-bestuurslid David van Boheemen wordt benoemd tot lid van

            verdienste.

1955   Wereldpremière van ‘The Mount of Three Lights’ van Bohuslav Martinu.

           Tevens wordt Martinu benoemd tot Ere-lid van Die Haghe Sanghers.

            Concertreis naar Zwitserland. Optredens in onder andere Bern en Bazel.

1956    Dirigent Rafaël Kubelik wordt benoemd tot Ere-lid.

1957   Tijdens 40-jarig jubileumconcert wereldpremière van, aan DHS opgedragen,

            Magnificat van Marius Monnikendam en 1e uitvoering in Den Haag van

            Laus Pacis, 

             op tekst van Erasmus en gecomponeerd door Henk Badings. 

             Elly Amerling, die toen aan het begin van haar carrière stond, zingt de   

             sopraanpartij.

Het secretariaat van de ”Die Haghe Sanghers”

Statenlaan 100a  2582 GT Den Haag. 

E-Mail:   diehaghesanghers@hotmail.nl        Bank ING NL04INGB0000177070