top of page

Kroniek 1917 - 1957

1917   Het Koninklijk Mannenkoor Die Haghe Sanghers wordt op 12 Maart 1917 opgericht.

1918   Grootse huldiging van Koningin Wilhelmina op het Haagse Malieveld.

         Het DHS  bestuur wordt ​door Hare Majesteit ontvangen

1920   Hare Majesteit de Koningin aanvaardt op 16 oktober het beschermvrouwschap.

1921   Dirigent Frans Haring neemt ontslag, Louis Walther Boer wordt de nieuwe dirigent.

         DHS krijgt op 26 juli een eigen vaandel.  Medewerking bij de uitvoering van de negende

         symfonie van Beethoven door het Residentie Orkest, onder leiding van dr P. van  Anrooy.

1924   Louis Walther Boer bedankt als dirigent, hij wordt opgevolgd door Hubert Cuypers.

1927   Tienjarig jubileum DHS met feestconcert onder leiding van de dirigenten Frans Haring, Louis

​         Walther Boer en Hubert Cuypers, met medewerking van het Residentie Orkest. DHS wordt lid

​         van het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond.

1928   Dirigent Hubert Cuypers legt de dirigeerstok neer. Zijn plaats wordt tijdelijk overgenomen

​         door Louis van Tulder. Louis Walther Boer wordt opnieuw dirigent van DHS. 

         Optreden tijdens de opening van de IX Olypiade in Amsterdam.

1931   Jos Vranken Sr. neemt de dirigeerstok over van Louis Walther Boer.

          Mr. J.A. Philipse wordt voorzitter van het koor.

          Enkele dagen later wordt Jhr. Mr. Dr. L.H.M. Bosch Ridder van rosenthal benoemd tot

          Ere-voorzitter.

1932   Mr. Philipse bedankt als voorzitter. W.K. Poules wordt opnieuw voorzitter.

1934   Baron van Lynden wordt benoemd tot buitengewoon bestuurslid met adviserende stem.

1935   Concertreis naar Engeland met bezoek aan Londen, boottocht naar Hampton Court en

          concert voor de BBC.

            Mr. Frank Beresford (secretaris van de Anglo-Batavia Sociëteit te London) wordt benoemd

            tot Ere-lid.

            Gedachtenisconcert in de Kloosterkerk bij het overlijden van Koningin Astrid.

1936   Oud bestuurslid, Jos van Bommel, wordt benoemd tot Ere-lid.

            Choros No. 3 (Pica Poa) van Hector Villa-Lobos wordt in Nederlandse premiere gebracht.

            Fritz Küllman wordt benoemd tot Ere-lid.

1939   Paul Hindemith dirigeert DHS in de Kuhrzaal in Scheveningen.

            Oud bestuurslid, L. Stokla wordt benoemnd tot lid van verdienste.

1940   Concert ten bate van de zwaar gebombardeerde stad Rotterdam door DHS en Rotte’s

​            Mannenkoor, onder leiding van Jos Vranken Sr.

1941   H. Cuypers wordt benoemd tot Ere-lid.

1942   DHS duikt onder en gaat verder als ‘koor II’ met uitvoeringen in de RK kerk aan de Elandstraat.

            Buitengewoon bestuurslid Baron van Lynden duikt onder bij voorzitter Willem Poulus.

1945    Op bevrijdingsdag (5 mei) treedt het koor op een tiental plaatsen in Den Haag op met

             vaderlandse liederen. Op 17 mei vindt in de Grote Kerk het ‘Uur van wijding en dank’ plaats

​             met onder andere Jo Vincent en Jan Danckaarts.

1946    Herdenkingsavond van de slag in de Javazee. Dit concert in de Haagse Willemskerk wordt via

​             de radio uitgezonden.

             Op 20 maart kent   Hare Majesteit de Koningin het predikaat ‘Koninklijk’ toe aan het koor.

             Baronesse van Lynden – de Clercq wordt benoemd tot ere-lid.

1947    Voorzitter Willem Poulus overlijdt tijdens een repetitie.

            Hij was vanaf de oprichting van DHS tot zijn overlijden voorzitter van het koor.

            Mr. S.J.R. de Monchy, Jhr. D.G. de Graaf, Mr. Schölvinck en mevrouw Borderwijk-Roepman

            worden benoemd tot ere-lid,

            terwijl mr. W.A. Visser ere-voorzitter wordt.

1948    Zanghulde voor Paleis Noordeinde bij de intocht van de nieuwe Koningin Juliana.

                Dhr. Keijzer wordt benoemd tot lid van verdienste.

1950    De heren J. Smit, J. receveur en J. Scheepers worden benoemd tot ere-lid.

             Het betreft hier bestuursleden van respectievelijk St.Cecilia en Venlona.

1951    Première van de Polni Mse (Veldmis) van Bohuslav Martinu in gebouw K&W.

               Henk van Rooy en Johan Scherft worden benoemd tot lid van verdienste.

1952    Mevrouw C. Poulus – echtgenote van de oud-voorzitter – wordt benoemd tot ere-lid.

1953    Componist Bohuslav Martinu is aanwezig tijdens één van de repetities.

             Dhr. Honig, voorziter van Rottes Mannenkoor, wordt benoemd tot ere-lid.

1954    Oud-bestuurslid David van Boheemen wordt benoemd tot lid van verdienste.

1955    Wereldpremière van ‘The Mount of Three Lights’ van Bohuslav Martinu.

             Tevens wordt Martinu benoemd tot Ere-lid van Die Haghe Sanghers.

             Concertreis naar Zwitserland. Optredens in onder andere Bern en Bazel.

1956    Dirigent Rafaël Kubelik wordt benoemd tot Ere-lid.

1957    Tijdens 40-jarig jubileumconcert wereldpremière van, aan DHS opgedragen,

             Magnificat van Marius Monnikendam en 1e uitvoering in Den Haag van Laus Pacis, 

             op tekst van Erasmus en gecomponeerd door Henk Badings. 

             Elly Amerling, die toen aan het begin van haar carrière stond, zingt de sopraanpartij.

bottom of page