2020 Nieuwjaarsreceptie

Dit jaar waren er 3 zangers 25 jaar lid van DHS.
Het waren Joop Mooij, Ton Antonissen en Johan van den Ende.
De voorzitter van de zangersbond overhandigde hen een oorkonde en speld.