top of page

Een Koninklijk koor

xximages.jpg

1918: De eerste ontmoeting met Koningin Wilhelmina.

1920: Aanvaardde H.M. Koningin Wilhelmina het beschermvrouwschap van onze vereniging.

1946: Werd het predikaat Koninklijk verkregen.

1960: Concert in de Ridderzaal.

1967: Zingen voor een nieuwe Prins.

1973: Het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Juliana.

1980: Inhuldiging van koningin Beatrix. 

1984: De 75e verjaardag van Koningin Juliana.

1994: Kroonprinsconcert.

1995: Opening stadhuis in Den Haag door Koningin Beatrix.

2000: Herdenking bij het indisch monument in aanwezigheid van Koningin Beatrix .

2003: 150 jarig bestaan KNZV  in aanwezigheid van Koningin Beatrix .

2005: Aubade met 300 schoolkinderen gebracht aan Koningin Beatrix op het Binnenhof.

2012: koninklijk predicaat wordt voor 25 jaar verlengd.

​1918:  De eerste ontmoeting met Koningin Wilhelmina

De hechte band met het Oranjehuis begon voor DHS op het Malieveld in Den Haag op 18 november 1918, waarheen zij waren opgeroepen door de toenmalige burgemeester van de Hofstad mr J.A.N. Patijn. Hij nodigde de inwoners van zijn gemeente per proclamatie uit om deel te nemen aan een openbare huldeblijk aan Hare majesteit Koningin Wilhelmina, met feestgezang door “Die Haghe Sanghers”.Wat er toen gebeurde haalde alle kranten. Een verslaggever schreef: “De zangersschare spande samen met de Limburgse jagers de paarden uit en trokken de karos met H.M. Koningin Wilhemina en haar dochter Juliana wel vier maal langs de uitzinnige menigte”. Deze huldiging werd nog voortgezet voor het paleis aan het Noordeinde, waarna het bestuur door Hare majesteit werd ontvangen. Een half jaar later, op 14 mei 1919, werden door het koor voor Huis ten Bosch enige liederen gezongen. Hierna werden dirigent, dagelijks bestuur en enkele leden aan Hare Majesteit en prinses Juliana voorgesteld.

1920:   op 16 Oktober aanvaardde H.M. Koningin Wilhelmina het 

beschermvrouwschap van onze vereniging.

Ruim een maand later, op 25 november 1920, wordt een concert in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen (K en W) bijgewoond door H.M. de Koningin en H.M. de Koningin Moeder. Dit had mogelijk tot gevolg dat het koor op 6 september 1923 een aubade mocht brengen op Huis ten Bosch ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. Op 13 december van datzelfde jaar woonde Prinses Emma het eerste gedeelte van een concert bij.

De 18e verjaardag van H.K.H. Prinses Juliana op 30 april 1927 en het 10-jarig bestaan van “Die Haghe Sanghers” vormden de aanleiding voor een viering waarbij een historische feestavond plaatsvond op de Hofvijver. Hierbij voeren zeven schepen rond waarop naast anderen, onze zangers hadden plaatsgenomen, gekleed in 17e-eeuwse kostuums. Dit concert werd bijgewoond door Koningin Wilhelmina en prinses Juliana. Van dit optreden bestaat een schilderij, welk werd geschilderd door Dorus Hermsen, oud vice-voorzitter en Ere-lid van DHS. Waar het schilderij zich momenteel bevind is onbekend.

Op 28 januari 1929 woonde Prinses Emma korte tijd een concert bij. Uit correspondentie van het jaar 1933 blijkt dat J.C.E. Baron van Lynden, grootmeester van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, bedankt voor de voortreffelijke uitvoering op 11 december tezamen met “Cecilia” in gebouw K en W. Hare majesteit woonde dit concert bij tezamen met haar moeder, prinses Emma. Het bleek het laatste bezoek aan DHS te zijn van prinses Emma. Op 20 maart 1934 overleed zij.

1946: Werd het predikaat Koninklijk verkregen.

Na in 1938 het verzoek te hebben afgewezen, heeft het Hare Majesteit, op voorspraak van Baron van Lynden, behaagd om op 20 maart 1946 het koor het predikaat Koninklijk te verlenen. Sinds die datum is ook de naam veranderd van zangvereniging “Die Haghe Sanghers” in Koninklijk Mannenkoor “Die Haghe Sanghers”.

In september 1948 werd de nationale aubade gebracht voor het paleis Noordeinde ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. In dezelfde week vond een zanghulde plaats voor de nieuwe Koningin bij haar intocht in Den Haag.

Op 16 mei 1955 werden grammafoonplaten aangeboden aan Hare Majesteit de Koningin op paleis Soestdijk. Tijdens het statiebezoek van Koningin Elizabeth en Prins Philip van Engeland werden, op 26 maart 1958, ter gelegenheid van dit bezoek in het gemeentemuseum enige werken gezongen.

1960: Concert in de Ridderzaal

Op 4 mei 1960 werd in het bijzijn van Koningin en Prins in de Ridderzaal samen met de Koninklijke Militaire Kapel onder andere de “Polni mse” (Veldmis) van Martinu uitgevoerd. Hierna vond de plechtige overdracht plaats van de Ere-lijst van gevallenen 1940-1945 door H.M. Koningin Juliana aan de Staten Generaal.

Op 6 maar 1961 werd op Huis ten Bosch een concert gegeven ter gelegenheid van het 12-en-half-jarig regeringsjubileum van Koningin Juliana. Op 8 december 1962 was de toenmalige voorzitter J. Kierkels, aanwezig bij de rouwdienst voor Prinses Wilhelmina.

Op 30 november 1963 vond een aubade plaats op het Plein 1813 ter gelegenheid van 150 jaar onafhankelijkheid. Deze aubade vond plaats in aanwezigheid van prinses Beatrix en werd gevolgd door een herdenkingsconcert in de Willemskerk aan de Nassaulaan.

Samen met Paul van Vliet zong DHS op 17 februari 1966 in de Ridderzaal het lied: “Den Haag met je lege paleizen”. Dit in bijzijn van de voltallige koninklijke familie, waaronder het aanstaand bruidspaar Prinses Beatrix en Prins Claus. Voor de daadwerkelijke medewerking aan dit programma werd aan de toenmalige dirigent Jos Vranken sr. een zilveren herinneringsmedaille toegekend. Een jaar later werden nog drie zilveren herinneringsmedailles toegekend, te weten aan het koor, aan toenmalig voorzitter Jean Kierkels en aan het oudste lid, de 80-jarige Bernhard van der Horst.

1967: zingen voor een nieuwe Prins

Op 8 maart 1967 werd op uitnodiging van de NTS (voorloper van de NOS) een opname gemaakt voor een nationaal TV-programma voor de op handen zijnde geboorte van een Oranje-telg. Wij weten inmiddels dat dit Prins Willem Alexander is. DHS zong een Oostenrijks slaapliedje voor de toekomstige Prins.

1973: het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Juliana.

Op 4 september 1973 werd in de RAI in Amsterdam, het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Juliana gevierd. Een van de hoogtepunten van deze avond was het laatste optreden in Nederland van mevrouw van Swol-Brouwenstein. Zij was speciaal voor deze avond uit Italië overgekomen en zong een fragment uit “La forca del destino” van Verdi. Het orkest stond onder leiding van Tony Nolten en DHS begeleidde haar.

1980: Inhuldiging van koningin Beatrix 

Op 5 mei 1980 werd in de Houtrusthallen door het gemeentebestuur een feest georganiseerd ter gelegenheid van de intrede van de nieuwe Koningin te ‘s-Gravenhage. Hierbij zong DHS tezamen met de Israëlische groep “Milk and Honey”, het winnende songfestivallied Halleluja en met Vera Lynn “The White Cliffs of Dover”.

1984: de 75e verjaardag van Koningin Juliana.

Op 30 april 1984 luisterde DHS de 75e verjaardag van prinses Juliana op en in november 1987 werd in het bijzijn van Koningin Beatrix de feestelijke heropening gevierd van de Grote- of Sint Jacobskerk. Hier zong DHS de wereldpremiè van Jaap Geraerdts werk: “Den Haag een vrouw” met begeleiding van het carillon. Na afloop complimenteerde Hare majesteit de componist met zijn werk, waarop deze reageerde met: “Dat is mooi Majesteit, maar ik moet mijn centen voor deze compositie nog ontvangen!” Of het aan de reactie van de componist lag of niet is niet duidelijk, wel is duidelijk dat een volgende ontmoeting met een lid van het Koninklijk Huis 10 jaar op zich liet wachten.

1994: Kroonprinsconcert

Op 27 april 1994 wordt in de Dr. Anton Philipszaal in Den Haag een Kroonprinsconcert gegeven. In aanwezigheid van de jarige kroonprins Wilem Alexander wordt, samen met de Koninklijke Militaire Kapel en de Koninklijke Zangvereniging “Mastreechter Staar”, gezongen ten bate van Unicef. Van dit concert werd tevens een televisieregistratie gemaakt.

In aanwezgheid van Hare Majesteit Koningin Beatrix wordt op 8 september 1995 het nieuwe stadhuis van Den Haag officieel geopend. Tezamen met 8 andere koren wordt het werk “Campana Vocalis” uitgevoerd.

2012: Verlenging koninklijke status 

In 2012 heeft het Hare Majesteit de Koningin behaagd,

het Koninklijk Mannenkoor  “Die Haghe Sanghers”

het predikaat “Koninklijk” voor nog zeker 25 jaar te laten voeren.
Ons koor mag daarmee in ieder geval tot en met juni 2037

haar logo met een koningskroon blijven tooien.

 

 

bottom of page