In Memoriam

Snapshot_1.jpg

We hebben helaas afscheid moeten nemen van Adriaan van der Linden, een markant en actief lid van ons koor Die Haghe Sanghers. Adriaan heeft 30 jaar met veel inzet en plezier als bariton repetities bijgewoond en ontbrak nooit op de vele uitvoeringen die DHS in die jaren heeft gegeven. Adriaan heeft heel lang in de redactiecommissie van het DHS Magazine en later Koortijding veel werk verricht. Hij had een geweldig goede pen en schreef met regelmaat verfrissende en sprankelende stukjes. Nog in 2017 heeft hij ondanks zijn toen al hoge leeftijd een verslag geschreven van ons 100-jarig Jubileumconcert op een manier zoals alleen hij dat kon. Naast zijn talent als schrijver zocht hij vaak naar mogelijkheden om voor DHS nieuwe leden te werven. Hij heeft lang gelobbyd bij ons bestuur om DHS de diensten in zijn kerk te laten opluisteren, want hij zag in veel jonge mannen in zijn kerk potentiële nieuwe Die Haghe Sanghers. Hij heeft de aanzet gegeven om ons koor vanuit de Aaltje Noorderwierstraat in Den Haag te verplaatsen naar het Diamantcollege aan de Diamanthorst waar we nu nog steeds repeteren.

Adriaan van der Linden  

(25 maart 1926-19 juli 2021)

Adriaan werd lid van DHS in september 1991 op een leeftijd van 65 jaar waarop veel anderen in die tijd bijna gingen afhaken. Ik denk dat Adriaan, na een 30 jarig koorlidmaatschap, wel het oudste werkend lid ooit is geweest van DHS in zijn meer dan 100-jarig bestaan. Hij was oud in jaren maar is altijd ondernemend en jong van geest geweest en gebleven. Als goede vriend van Adriaan weet ik dat hij bepaald niet stilzat. Hij was lid van het CDA en flyerde en sprak mensen aan, hij is lang betrokken geweest bij Stek (Stichting voor stad en kerk) en organiseerde voordrachten door ministers en staatssecretarissen in de Boskant kerk met als thema: Hoe combineer ik mijn werk met mijn geloof? Ik ben voor die voordrachten regelmatig door Adriaan uitgenodigd. Hij was lid van veel verenigingen en nodigde mij vaak uit voor excursies naar bijvoorbeeld Heineken in Zoeterwoude en een boottocht door het Westland.

Adriaan stond bekend om zijn notitieboekje. Dat was een stapel kleine papiertjes in zijn portefeuille waarop hij zeer regelmatig aantekeningen maakte die later altijd weer te pas kwamen.

 

Wetend dat Adriaans gezondheid  broos was geworden schrok ik toch heel erg toen ik de rouwkaart ontving van zijn overlijden. Als goede vriend van Adriaan had ik samen met mijn vrouw Catharina de eer aanwezig te mogen zijn in een prachtige afscheidsdienst op 26 juli in de Meerbloemhof te Zoetermeer, waarin Adriaans leven op een prachtige wijze werd belicht. De voorganger in de dienst was dominee Jaap van den Akker die, na het welkomstwoord door zijn dochter Jos en het aansteken van de kaarsen rond de baar door zijn kleinkinderen, met gebed de viering opende. Na herinneringen aan Adriaans leven geschreven door zijn vrouw Rita en samen met een kleindochter uitgesproken, werd een opname van ons koor “ Softly As I Leave You” gespeeld dat wel de nodige emoties opriep. Al zijn zes kinderen spraken liefdevolle woorden over hun vader en allemaal vanuit hun eigen invalshoek. De dominee concludeerde, na een gesprek dat hij in de dagen daarvoor met zijn vrouw en kinderen had gehad, dat het Bijbelboek Prediker het best bij Adriaan paste. Uit dat boek werden enkele verzen gelezen uit Prediker 3. Na gebed en zegen en een dankwoord door zijn dochter Jos volgde het “Jesu Bleibet Meine Freude” van J.S.Bach. Daarna hebben we van Adriaan afscheid genomen en Rita en de kinderen gecondoleerd en met een aantal kinderen gesproken over Adriaans betrokkenheid bij ons koor.

 

Vanuit Zoetermeer werd Adriaan naar de Oosterbegraafplaats in Voorburg gebracht, waar ons koor zich had opgesteld om aan Adriaan onze laatste eer te bewijzen. Daarna, begeleid door zijn familie werd Adriaan ten grave gedragen, waarbij Die Haghe Sanghers met het zingen van het Rodna Pesen afscheid nam van Adriaan.

 

Adriaan, je was een geweldige Die Haghe Sangher die veel voor ons koor heeft betekend.

We zullen je heel erg missen.

Je bent geborgen in Gods hand.

Rust in vrede.

Frans van der Linden