Repeteren in coronatijd

Een terugblik 

 

Vanaf 7 sept. zijn Die Haghe Sanghers  weer begonnen met repeteren na een gedwongen pauze van een half jaar.  Nu, na een maand, is het tijd voor een terugblik en even “bijpraten”.  Zeker ook omdat aardig wat zangers niet kunnen of willen deelnemen aan de repetities vanwege te grote risico’s voor de gezondheid van hen en hun familie.

 

Voorbereidingen voor de hervatting 

Het bestuur is tijdens de Lockdown meerdere keren voor overleg bijeengeweest voor afhandeling van lopende zaken, het doornemen van de ontwikkelingen rondom corona en uiteraard ook het ontvallen van onze vrienden Ludo en Ton.

Uiteindelijk kwam er groen licht: onder voorwaarden konden we vanaf 1 september weer zingen.

Deze voorwaarden waren door de overheid beschreven in een protocol voor de koorsector. Wij hebben deze vertaald naar ons eigen protocol voor DHS. Een belangrijk onderdeel: de ruimte waarin we repeteren moet goed geventileerd zijn, met name de lucht verversing: oude lucht moet worden afgezogen verse buitenlucht schoon aangevoerd. Dat bleek prima in orde. Repeteren is alleen mogelijk als wij ons houden aan het protocol en de richtlijnen van het RIVM voor de korenbranche.

In de mail van 20 september j.l. zijn de voorwaarden nog eens vermeld en is het belang hiervan onderstreept.

 

De repetities 

Gemiddelde opkomst bij de repetities  van 7 september t/m 28 september:

1e tenor:           2  aanwezig,   3 afwezig

2e tenor:           2  aanwezig,   3 afwezig

bariton:            5  aanwezig,   7 afwezig

bas:                    5 aanwezig,    6 afwezig

gemiddeld:     14 aanwezig, 19 afwezig

 

De eerste repetitie was op 7 september. De sfeer was vrolijk, feestelijk, er werd uitbundig gezongenen we genoten van het zingen, de contacten met elkaar en een gratis drankje achteraf.

De zigzag opstelling was wel even wennen: je staat ver uit elkaar je hoort je collega’s minder waardoor je meer zelf moet doen. Het vraagt ook meer concentratie en beter je best doen maar dat leidt uiteindelijk wel tot een betere klank.

De tijdsindeling is aangepast. We repeteren van 20.00 tot 21.30 uur en eindigen met de traditionele nazit.  Dat doen we vooral omdat er dan geen pauze is waardoor er minder gelopen wordt. Staan (zingen) en zitten (zingen en nazit) is OK, door elkaar lopen vermijden we.

 

De 1 ½ uur repetitie is best pittig, maar is door iedereen goed vol te houden.

Ook (met name!) in de nazit worden de coronaregels strak gevolgd. Met name de 1 ½ meter afstand is van groot belang. Geen statafels meer waar schouder aan schouder met elkaar gepraat wordt, maar beperkte zitplaatsen aan de grote tafels. De drankjes haal je op de bekende plaats maar wel volgens een vaste looproute.

 

Op 7 en 14 september hebben we vooral aan de operawerken gewerkt. Op 21 september diverse werken uit de repetitiemap. Op 28 september hebben we aan een nieuw stuk gewerkt: een heel fraaie bewerking voor tweestemmig mannenkoor (tenoren en bas/bariton) van het duet van Bizet uit de Parelvissers. Lekker om te zingen en zeker leuk voor het publiek om te horen. Ook hebben we de Cherubijnenzang van Bortnianski weer opgepakt. Die bleek een beetje weggezakt.

Maar op de repetitie van maandag 5 oktober pakken we dit mooie werk weer aan (thuis oefenen dus!) maar dan onder leiding van Julia Scepanovic, een bekende en zeer bekwame (zie YouTube!) gastdirigente omdat Martin die dag verhinderd is.

 

Hoe nu verder? 

Allereerst: door het overlijden van Ton van der Kleij hebben we geen penningmeester meer. Gelukkig heeft Mario Siebers toegezegd om de lopende financiële zaken waar te nemen tot we een nieuwe penningmeester hebben gevonden. De contributies worden daarom op dezelfde wijze geïnd.

 

Een ander punt is: de koorreis. Vóór corona hadden we het voornemen om in het najaar van 2020 een korte koorreis te organiseren. Door de corona uitbraak hebben we dit moeten verschuiven naar volgens jaar. Op dit moment kunnen we geen details hierover meedelen: we moeten eerst de ontwikkelingen rond het coronavirus afwachten. 

 

En dan is er het uitgestelde bevrijdingsconcert.  De organisatie hiervan heeft dit concert vooralsnog verplaatst naar het najaar van 2021. Dit betekent dat we de komende tijd ook weeraandacht zullen gaan besteden aan het repeteren van de stukken uit dit programma. Met Bortnianski hebben we hier al een begin mee gemaakt.

 

De recente ontwikkelingen rondom het coronavirus brengen met regelmaat de vraag naar voren: “kunnen we nog wel veilig en verantwoord repeteren?” Deze vraag heeft ons de laatste tijd behoorlijk beziggehouden en nog steeds. Op 7 september wisten we ons verzekerd van een goed en veilig protocol. Maar het aantal coronabesmettingen loopt enorm op en daarmee ook de zorgen onder de zangers. Is het samen zingen wel veilig en verantwoord? We hebben hier tijdens de repetitie van 28 september met de aanwezige zangers over gesproken. Afgesproken is dat we het per week bekijken. Als de situatie daar aanleiding voor geeft kunnen we beslissen om alsnog (tijdelijk) te stoppen in afwachting van betere tijden.

 

met vriendelijke groet 

 

John Haazen

flogo_rgb_hex-brc-site-250.png

Het secretariaat van de ”Die Haghe Sanghers”

Statenlaan 100a  2582 GT Den Haag.  K.v.K. 's-Gravenhage: V40408562

E-Mail:   diehaghesanghers@hotmail.nl        ING bank NL04INGB0000177070