Corona protocol

 Corona protocol van het Koninklijk Mannenkoor
Die Haghe Sanghers  

Dit Corona protocol is gebaseerd op het protocol / de richtlijnen voor de koorsector (update 9 juli 2020) en het Advies Koren en zangensembles van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  (RIVM) d.d. 30 juni 2020.

 
 Algemene richtlijnen

 • Volg steeds de algemene richtlijnen op. De belangrijkste zijn: houd in het dagelijkse verkeer 1,5 meter afstand tot elkaar, was de handen vaak en goed, schud geen handen, hoest of nies in de elleboog, raak het gezicht zo min mogelijk aan, blijf thuis bij een vermoeden van corona- gerelateerde gezondheidsklachten.

 • Een gezondheidscheck is vereist. Bij aanvang van de eerste repetitie zal aan ieder koorlid voor aanvang vijf vragen worden gesteld over de gezondheid betreffende corona (zie bijlage 1). Voor de bijeenkomsten daarna worden de koorleden geacht hiervoor zelf verantwoordelijkheid te nemen. Als een van de vragen met ja wordt beantwoord wordt de zanger geacht niet naar de repetitie te komen en thuis te blijven.

 • Afstand: voor zingen geldt een minimale afstand van 1,5 meter rondom elke zanger, niet achter elkaar maar in een zigzagformatie zodat de zangrichting vrij blijft. Zie dit plaatje*.

 

 

 

 • Registratie: zoals dit altijd gebeurt zal de secretaris een presentielijst bijhouden van aanwezige zangers en andere aanwezigen. Dit vergemakkelijkt eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.

Richtlijnen voor gebruik van de repetitieruimte
 • Bij aankomst dient een ieder zijn handen te desinfecteren.

 • In de pauze of bij de nazit wordt iedereen geacht te zitten waarbij de opstelling van de tafels voor de nodige afstand zorgt. Het gebruik van de statafels wordt niet toegestaan omdat het strikt in achtnemen van de 1,5 meter afstand dan niet gewaarborgd kan worden.

 • Bij het afhalen van de drankjes vormen we één rij met onderlinge afstand en gaan daarna direct van de bar naar onze zitplaats.

 • Wij houden ons aan de richtlijnen zoals die door het Diamantcollege zijn opgesteld.

 • Protocol en richtlijnen van het Diamantcollege worden, zodra zij bekend zijn, in dit protocol opgenomen en aan ieder koorlid overhandigd.

Communicatie binnen het koor
 • Het is van belang dat alle leden op de hoogte zijn van deze richtlijnen. Het bestuur draagt hier zorg voor en zal alle informatie hierover mailen aan de zangers en voor naslag plaatsen op de ledenpagina van onze website.

 • Van de leden verwachten we dat zij zich houden aan de aanwijzingen in het protocol en de richtlijnen

 • Het bestuur ziet toe op naleving van alle richtlijnen en is aanspreekpunt voor de koorleden en andere betrokkenen voor zaken die betrekking hebben op het veilig laten plaatsvinden van de repetities, het  zoveel mogelijk uitsluiten van risico’s voor besmetting met corona en het daardoor weer optimaal kunnen genieten van het samen zingen.

 

Secretariaat “Die Hage Sanghers”

flogo_rgb_hex-brc-site-250.png

Het secretariaat van de ”Die Haghe Sanghers”

Statenlaan 100a  2582 GT Den Haag.  K.v.K. 's-Gravenhage: V40408562

E-Mail:   diehaghesanghers@hotmail.nl        ING bank NL04INGB0000177070