CD Bestellen

De CD’s worden, na ontvangst van het verschuldigd bedrag op onze giro rekening NL04INGB0000177070,  

per post naar u toegestuurd in een beschermende enveloppe.

Het secretariaat van de ”Die Haghe Sanghers”

Statenlaan 100a  2582 GT Den Haag. 

E-Mail:   diehaghesanghers@hotmail.nl        Bank ING NL04INGB0000177070